Door verder te surfen op een van de websites van Doutrelepont & Associés, gaat u akkoord met het gebruik van cookies of soortgelijke technologieën om u diensten en aanbiedingen aan te bieden die zijn afgestemd op uw interesses, om een betere gebruikerservaring te garanderen en om bezoekstatistieken samen te stellen. hier klikken
Doutrelepont

Behandelde materies

Sectoren En Pratijkgebieden

Contract

 • Private sector
 • Openbare sector
 • Publiek-private samenwerkingen


Media

 • Terrestrische uitzendingen via kabel, satelliet, digitaal, internet en satelliet
 • Digitale uitzending
 • Video-on-demand
 • Mobiele televisie
 • Digitale platforms
 • Filmproductie
 • Internet
 • Pluralisme en concentratie
 • Toegang tot de antenne
 • Vrijheid van meningsuiting
 • Reclame, verkoopbevordering en productplaatsing


Pers & publicatie

 

Geschreven pers

 • Vrijheid van meningsuiting
 • Journalistenstatus
 • Verantwoordelijkheid
 • Brongeheim
 • Persbureau

 

Editie

 • Uitgavecontract
 • Rechtenbeheer


Reclame en handelsbevordering

 

Internet

 • Informaticarecht
 • Internet en netwerken
 • E-handel
 • E-overheid
 • Elektronische ondertekening
 • Waarmerking
 • Cybermisdaad


Telecommunicatie

 • Beweeglijk
 • Vast
 • Internet, vdsl
 • Digitale technologieën


Elektronische communicatie

 • Telecommunicatie
 • EDI
 • Gegevensbanken
 • Cybermisdaad
 • Camera's en videobewaking
 • Reglement
 

Intellectueel Eigendom

 • Auteursrecht en naburige rechten
 • Collectief beheer van rechten
 • Handelsmerken en domeinnamen
 • Octrooien
 • Farmaceutische productcertificaten
 • Plantenrassencertificaten
 • Ontwerpen en modellen
 • Expertise
 • Gegevensbanken
 • Merknaam en teken
 • Handelspraktijken


Privacy, persoonlijke bescherming en gegevensbescherming

 • Schade aan eer en reputatie
 • Racisme en vreemdelingenhaat
 • Inbreuken op het recht op een afbeelding
 • Privacyschendingen
 • Recht op weerwoord
 • Aansprakelijkheids- en schadevergoedingsacties
 • Jeugdrecht
 • Bewaking en het afluisteren van telefoongesprekken
 • Videobewakingscamera's


Cultuur

 • Museum
 • Cultureel erfenisrecht
 • Grondwaardering
 • Cultuurstichtingen
 • Publiek-private partnerschappen
 • Overheidsaanbestedingen


Handelspraktijken en reclame

 • Oneerlijke concurrentie
 • Oneerlijke voorwaarden
 • Afstandscontracten


Concurrentie

 • Staatshulp
 • Subsidies
 • Kartels en concentraties
 • Diensten van algemeen economisch belang
 • Misbruik van dominante positie


Publiek-private samenwerking

 • Beheercontracten
 • Subsidies en toewijzing van middelen
 • Overheidsaanbestedingen
 • Toegevingen
 • Publieke financiering

 
Overheidsopdrachten

 • Het opstellen van de missie en specificaties
 • Concurrentie
 • Evaluatie en gunning van opdrachten
 • Geschillen in verband met de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten
 

Europa

 • Vrij verkeer
 • Distributie en verbruik
 • Concurrentie
 • Overheidsaanbestedingen
 • Staatshulp
 • Economische diensten van algemeen belang
 • Onderscheid
 • De aansprakelijkheid van de communautaire instellingen
 • Communautaire geschillenbeslechtin
 

Internationaal

 • Openbare vrijheden en mensenrechten
 • Internationale bedrijfsvestiging
 • Partnerschapsonderzoek
 • Grondslagen
 • Transnationale ondernemingen
 • Recht van internationale organisaties
 • Internationaal handelsrecht - WTO
 • WIPO-procedures
 • Internationale arbitrage
 • Staatsconflicten
 • Internationale geschillen

Heeft u een vraag? Aarzel niet om contact met ons opnemen